Disclaimer

SURF en Kennisnet verstrekken via deze website informatie over Dé Onderwijsdagen. Zonder voorafgaande mededeling kunnen wijzigingen aangebracht worden.

Aansprakelijkheid 

SURF en Kennisnet aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, en voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op deze website.

Klachten en opmerkingen

Heb je een klacht of opmerking, mail die dan naar owd@surf.nl.

Laatste wijziging op 13 dec 2016