Congresdag po en vo

Woensdag 9 november was de congresdag voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Tijdens deze congresdag waren er naast een unconference ook interactieve presentaties en (hands-on) workshops binnen verschillende themalijnen. De themalijnen waren: digitaal leermateriaal, onderwijs op maat, digitale geletterdheid en nieuwe technologieën. Je kon je eigen programma samenstellen door één themalijn volledig te volgen of sessies uit de verschillende themalijnen te kiezen.

 

09:00 - 10:00 | Ontvangst

09:00 - 10:00

 

 

10:00 - 11:15 | Inspiratie en trends

10:00 - 11:15

Sprekers Fridse Mobach (college van bestuur Stichting Carmelcollege) Eric Razenberg (ThiemeMeulenhoff) Iris Vis (Rijksuniversiteit Groningen)

Locatie Rotterdam Hall

Een schoolbestuurder, een uitgever en een onderzoeker geven elk hun eigen visie op onderwijs op maat. 

Wat zien zij als belangrijke voorwaarden om ICT te laten werken voor het onderwijs? Waar zitten de kansen? Wat kunnen we leren van een uitgeverij als ThiemeMeulenhoff? Hoe sluit de Carmelschool aan bij technologische ontwikkelingen? Welke kennis uit de logistiek kan worden gebruikt voor gepersonaliseerd leren? En welke rol spelen publieke, private en wetenschappelijke partijen daarin?

Gespreksleider: Toine Maes, directeur van Kennisnet.

 

 

11:15 - 11:45 | Pauze

11:15 - 11:45

Locatie Netwerkplein

11:45 - 12:30 | Sessieronde 1

De logistiek achter onderwijs op maat

Thema Onderwijs op maat

Sprekers Wim Kokx directeur-bestuurder (Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam) en Iris Vis hoogleraar industrial engineering (Rijksuniversiteit Groningen)

Locatie Mees

Scholen die onderwijs op maat invoeren hebben vele onderwijskundige, pedagogische en didactische ideeën. Maar, de organisatie ervan kent ook een belangrijke logistieke uitdaging. Kennis vanuit de logistieke wereld kan scholen ondersteunen door vanuit een ander perspectief te kijken naar de onderwijsorganisatie, waarbij ander taalgebruik verfrissend werkt. We bespreken op welke manier de zogenoemde lean-theorie kan worden toegepast. Het ontstaan van lean vindt zijn oorsprong in de Japanse auto industrie en wordt tegenwoordig breed toegepast. We tonen hoe vanuit een lean perspectief naar onderwijs kan worden gekeken aan de hand van onder andere het voorbeeld 'Wie is de klant in een systeem van onderwijs op maat?'

Waarom interessant: Je leert meer over lean en logistiek en de parallellen met onderwijs op maat. De verkregen inzichten kun je gebruiken om ook vanuit deze perspectieven naar de eigen onderwijsprocessen te kijken, zeker als er een stap naar gepersonaliseerd leren wordt gezet.

Leren lesgeven met ict de lerarenopleider als rolmodel

Thema Onderwijs op maat

Sprekers Marijke Kral lector leren met ict (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen namens de voorlopersgroep leren met ict van het ministerie van OC&W) en Dana Uerz senior onderzoeker en promovenda (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Kenniscentrum Kwaliteit van leren) en Wim Trooster senior onderzoeker en hogeschoolhoofddocent eLearning (Hogeschool Windesheim Kenniscentrum Domein Bewegen & Educatie)

Locatie Diamond I

Centraal in deze workshop staat de lerarenopleider (zowel voor de pabo als voor tweedegraads lerarenopleiding). Een lerarenopleider kan als rolmodel aan studenten laten zien hoe ict wordt ingezet wordt bij onderwijs op maat.

De workshop is zeer praktisch ingericht en gaat uit van een startende leraar, een vakvolwassen leraar en een een lerarenopleider. Uitgangspunt is de kennisbasis ‘leren met ict’ en de eindkwalificaties ‘leren en lesgeven met ict’ (iXperium, Centre of Expertise Leren met ict). Aan de hand van deze informatie selecteren  we de korte uitspraken  en koppelen die  aan de diverse personen. De lerarenopleider moet getypeerd worden op drie niveaus: (1) eigen lesgeven, (2) expliciteren van eigen lesgeven, (3) verbinding leggen met de toekomstige praktijk van studenten. Het doel is te komen tot een visualisatie en beschrijving van de lerarenopleider.

Waarom interessant: Je gaat zelf aan de slag en je hebt nagedacht over de eisen en verwachtingen ten aanzien van lerarenopleiders en het gebruik van ict.

 

 

De leermiddelenmarkt

Thema Digitaal leermateriaal

Sprekers Willem-Jan van Elk strategisch adviseur leermiddelen en toetsen (Kennisnet)

Locatie Van Oldenbarnevelt

De leermiddelenmarkt verandert. We zien nieuwe aanbieders met innovatieve producten, en ook bestaande aanbieders innoveren volop. Daarmee komen er meer mogelijkheden voor maatwerk, mede door de mogelijkheden die ict biedt. Voor veel scholen is dit een gewenste en passende ontwikkeling, maar voor een deel van de scholen gaat de innovatie nog te langzaam. In deze sessie ‘halen we de netten op’.
We bespreken de marktanalyses van po en vo die dit najaar beschikbaar zijn gekomen, en staan stil bij zowel de belangrijkste ontwikkelingen als de knelpunten in de leermiddelenmarkt. We verkennen hoe individuele scholen hier op kunnen reageren. Tussendoor laten we enkele concrete voorbeelden zien van innovaties van marktpartijen.

Waarom interessant: Je leert wat scholen moeten doen om goed gebruik te kunnen maken van leermiddelen.

Training Curriculair Bewustzijn

Thema Digitaal leermateriaal

Sprekers Sharon Zuidgeest projectleider versnellingsvraag 'Meer inzicht in de leerlijn van de leerling' (Stichting Rijdende School) en Nora Booij directeur Onderwijs (Stichting Rijdende School)

Locatie J.F. Staal Room

In deze sessie presenteren Nora Booij en Sharon Zuidgeest de training 'Curriculair bewustzijn'. Deze online training heeft tot doel het curriculair bewustzijn van de trainee te vergroten: inzicht te geven in het curriculum van taal en rekenen, kennis te vergroten over het werken vanuit leerlijnen en tools in handen te geven om de eerste stappen richting het werken met leerlijnen te kunnen zetten. 

Waarom interessant: Je krijgt inzicht hoe het curriculair bewustzijn vergroot kan worden. 

Leren op maat met innovatieve digitale tools: ervaringen van docenten

Thema Digitaal leermateriaal

Sprekers Koen Strous directeur (Dedact via SOMtoday) en Monique Coomans docent Nederlands (GSG Leo Vroman)

Locatie Penn II

Aan de hand van de inbreng van deelnemers en veel praktijkvoorbeelden worden schoolleiders en docenten geïnspireerd meer maatwerk te leveren aan docenten en leerlingen. SOMtoday toont digitale tools die het mogelijk maken om iedere individuele leerling via een laptop of tablet op maat gemaakte leerprogramma’s te bieden op basis van niveau en leerstijl. Zo kan de docent ook de uitblinkers en de achterblijvers uitdagen en coachen. Steeds meer scholen en docenten introduceren verschillende vormen van gepersonaliseerd onderwijs. In deze interactieve workshop zullen Monique Coomans en Koen Strous laten zien hoe onderwijs op maat er in de praktijk uitziet. Welke lesmaterialen zijn nodig en wat is er al beschikbaar? Hoe volg je leerlingen en geef je feedback? Hoe kun je differentiatie aanbrengen tussen leerlingen? Hoe ervaren leerlingen de gepersonaliseerde leerroute?

Waarom interessant: Je krijgt een praktische inkijk op hoe leren op maat er uitziet

Digitale geletterdheid binnenste buiten

Thema Digitale geletterdheid

Sprekers Remco Pijpers strategisch adviseur (Kennisnet) en Allard Strijker leerplanontwikkelaar ICT (SLO Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) en Monique van der Hoeven manager (SLO Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling)

Locatie Leeuwen I & II

Wat is digitale geletterdheid, en hoe integreer je die in je onderwijs? Hoe ga je van visie naar implementatie? Scholen gaan met elkaar in gesprek over wat ze al doen, waar ze naar toe zouden willen, en wat ze nodig hebben om hun doelen te bereiken. SLO en Kennisnet delen hun nieuwe inzichten over curriculum-vernieuwing en werken aan digitale geletterdheid in de schoolpraktijk.

Waarom interessant: Een praktijkgerichte sessie die handvatten geeft voor het toepassen van digitale geletterdheid. 

Computational thinking in de klas. Niet nieuw, wel heel gaaf!

Thema Digitale geletterdheid

Sprekers Don Zuiderman docent ICT & Onderwijs (Hogeschool Utrecht) en Pauline Maas ICT docent speciaal onderwijs en auteur van o.a. CodeKlas (4pip)

Locatie Diamond II

In deze interactieve sessie geven Pauline Maas en Don Zuiderman diverse concrete voorbeelden die je kunnen helpen om de vaardigheid computational thinking in te passen binnen jouw onderwijs. Computational thinking is een denkwijze die creativiteit en probleemoplossend vermogen stimuleert. Door (digitale) tools betekenisvol in te zetten, worden deze onderdeel van je (bestaande) curriculum.

Waarom interessant: Je ervaart zelf wat mogelijk is met computational thinking.  

Mediawijs met Onderzoekend Leren

Thema Digitale geletterdheid

Sprekers Michiel Jehee leerkracht (Nicolaas Maesschool) en Wiebe Terpstra bovenschools ICT-er (Openbaar Onderwijs aan de Amstel)

Locatie Penn I

Stel, je wordt afgeschoten in een raket en landt op een bewoonbare planeet. Je stapt uit. En dan… Bart van den Bosch en Michiel Jehee leerkrachten van de Nicolaas Maesschool in Amsterdam stelden deze vraag aan hun leerlingen uit groep 8. Zij bedachten een spel – gebaseerd op het bekende spel Kolonisten van Catan – waarin de fysieke en de virtuele wereld samenkomen. Leerlingen worden mediawijs in de context van het spel. Het bestuur heeft samen met Bart en Michiel een leerteam samengesteld om onderzoekend leren in combinatie met digitale geletterdheid op de kaart te zetten.

 

Innovatiecafé: Regie op persoonlijke devices

Thema Nieuwe technologieën

Sprekers Kees Versteeg directeur (Zulubook) en Michael van Wetering strategisch adviseur innovatie met ict & ict-infrastructuur (Kennisnet)

Locatie Rotterdam Hall

Deze sessie gaat in op een nieuwe taakverdeling tussen de ict-leverancier en de school. Het biedt mogelijkheden voor een gedifferentieerd gebruik van devices, bijvoorbeeld per vak of toets.

MDM (mobile device management) biedt scholen de mogelijkheid een nieuwe taakverdeling tussen ict-leverancier en school af te spreken. Na de eerste (technische) inrichting en uitrol van devices kan binnen de school, in de dagelijkse lespraktijk, worden bepaald binnen welke kaders leerlingen hun devices kunnen gebruiken. Dat kan ook op korte termijn, afhankelijk van de actuele eisen en wensen voor een specifiek vak op een specifiek moment (bijvoorbeeld een toets). Dit doe je door toepassingen eenvoudig toe te voegen voor een specifiek groep leerlingen of juist tijdelijk 'op slot' te zetten.

De toekomst van het onderwijs

Thema Nieuwe technologieën

Sprekers Richard van Hooijdonk trendwatcher

Locatie Goudriaan I & II

Richard van Hooijdonk neemt je namens Ziggo Zakelijk mee naar een inspirerende toekomst van het onderwijs. Nieuwe technologie zal impact hebben op alles wat we doen. Met zijn internationale researchteam onderzoekt hij ‘megatrends’ als robots, drones, Internet of hings, 3D/4D-printing, big data en biomimicry en de effecten van nieuwe technologie op vele sectoren, waaronder het onderwijs. In de toekomst hoeven we onze kinderen wellicht niet meer naar school te brengen. Ze telewerken met hun leraren, pakken hun laptop, tablet of andere gadgets erbij en maken hun huiswerk digitaal, leren digitaal schrijven en makenhun examen digitaal. We kunnen een wereld van toegevoegde realiteit betreden, waarbij we verbinden, reageren en sensoren hebben die kinderen helpen communiceren en problemen oplossen.

Waarom interessant: Richard geeft zijn visie op een veranderende wereld van het onderwijs en geeft VR brillen weg!

 

 

Gezamenlijke organisatie van internetconnectiviteit

Thema Digitaal leermateriaal

Sprekers Petra Nederkoorn projectleider connectiviteit in het Doorbraakproject Onderwijs en ICT (Kennisnet)

Locatie Blue Room

Internetconnectiviteit is een belangrijke randvoorwaarde voor het organiseren van onderwijs op maat ondersteund door ICT. Uit onderzoek blijkt dat niet alle scholen toegang hebben tot een symmetrische en schaalbare verbinding, en dat sommige scholen moeite hebben om hun interne netwerkinfrastructuur op orde te krijgen. Ook spelen er allerlei issues op het gebied van beveiliging.

Het doorbraakproject faciliteert een proces van landelijke vraagbundeling om betere connectiviteit voor scholen te organiseren.

Waarom interessant: Je krijgt in deze sessie inzicht over de huidige acties om op landelijk niveau connectiviteit als dienst aan te bieden aan PO en VO instellingen, door gezamenlijk in te kopen.

12:30 - 13:30 | Lunch

12:30 - 13:30

Locatie Netwerkplein

Wandel over het Netwerkplein, laat je verrassen door de Innovatieklas, bekijk de versnellingsvragen, leerlabs en leveranciers, eet een broodje en ga een goed gesprek aan. Er is genoeg te doen om de pauze goed te vullen.

13.30 - 14.15 | Sessieronde 2

Visualisatie van onderwijs op maat

Thema Onderwijs op maat

Sprekers Jan Riezebos hoogleraar onderwijs innovatie (Rijksuniversiteit Groningen)

Locatie Diamond I

Deze sessie gebruikt dezelfde terminologie als de sessie uit ronde 1 - ‘De logistiek achter onderwijs op maat’, - maar is als zelfstandige sessie te volgen.
Procesvisualisatie van kernonderwijsprocessen (oftewel het onderwijsproces zelf en niet de administratieve ondersteuning) kan helpen bij het opsporen van verspillingen in kernonderwijsprocessen. In deze workshop staat het beschrijven, analyseren en verbeteren van processen met behulp van value stream mapping centraal. We zullen aan de hand van een praktijksituatie oefenen met het beschrijven van processen en het opsporen van verspillingen..

Waarom interessant:  Je ervaart dat onderwijsprocessen zijn te visualiseren en dat het mogelijk is om verspillingen zichtbaar te maken. Je krijgt inzichten in hoe waardetoevoegende activiteiten en verspillingen kunnen helpen bij het definiëren van verbeteringen en het komen tot een nieuw ontwerp van onderwijsprocessen geschikt voor onderwijs op maat.

Slimmer leren met ICT: van plan naar uitvoering

Thema Onderwijs op maat

Sprekers Mirjam Brand senior adviseur (Kennisnet)

Locatie J.F. Staal Room

Welke bouwstenen en processtappen zijn nodig om jouw bestuursvisie en -beleid op het gebied van onderwijs en ICT zichtbaar te maken in de klas? In deze sessie komen de verschillende elementen en processtappen die hiervoor nodig zijn aan bod: van jouw onderwijs (en ICT-)visie, via weten wat werkt, naar de bouwstenen van het onderwijs en ICT-landschap. Na afloop van deze sessie bestaat de mogelijkheid om tijdens de 'unconference' dieper in te gaan op de specifieke situatie binnen het bestuur. Op afspraak zijn experts op het gebied van onderwijs en ICT aanwezig om (kort) antwoord te geven op jouw inhoudelijke- en procesmatige vragen. Deze sessie wordt uitgevoerd in het kader van het programma 'Slimmer Leren met ICT' door Kennisnet en de PO-Raad.

Waarom interessant: Je leert welke stappen je je binnen een bestuur kunt zetten zodat de beleidsvoornemens op het gebied van onderwijs en ICT effect hebben in de klas. Je krijgt inzicht in de ondersteuning die vanuit het programma 'Slimmer leren met ICT' beschikbaar is.

Cloud Connected School

Thema Onderwijs op maat

Sprekers Jasper van 't Wout director Consultancy (Avit-Xantes)

Locatie Penn II

Je krijgt te zien hoe met de Cloud concepten van Avit-Xantes de ICT organisatie kunnen ondersteunen bij het verhogen van de dienstverlening naar het onderwijs. Cloud Connected School kan de digitaliseringsslag en nieuwe innovaties een flinke push geven.

Waarom interessant: Door op een andere wijze naar de financiering van ICT te kijken krijg je inzicht in wat dit voor het onderwijs kan betekenen.

Onderwijs voor iedereen met Khan Academy

Thema Digitaal leermateriaal

Sprekers Yvonne Kleefkens voorzitter (Khan Academy Nederland) en Mariette Siemons secretaris (Khan Academy Nederland)

Locatie Diamond II

Khan Academy Nederland bestaat sinds 2012 als stichting in Nederland, gerund door vrijwilligers die hart voor onderwijs hebben. De gebruikersinterface en Fundamental Math zijn nu compleet vertaald. De Khan Academy bevat filmpjes over uiteenlopende onderwerpen op verschillende niveaus. Van rekenen, wiskunde, scheikunde en andere bètavakken tot kunstgeschiedenis. En van de bovenbouw basisschool tot eind middelbare school. Deelnemers kunnen hands-on meedoen tijdens de workshop om zo te ervaren hoe adaptief en gepersonaliseerd Khan Academy is.

Waarom interessant: Je weet wat de Nederlandse versie van Khan Academy is en hoe deze je kan helpen bij het geven van gepersonaliseerd onderwijs. Je krijgt inzicht op welke manier  de vorderingen van je leerlingen gemonitord kunnen worden.

Benodigheden: Deelnemers moeten een eigen device meenemen

Het verwerven van leermiddelen: de vraag van de school

Thema Digitaal leermateriaal

Sprekers Anouschka Zwart senior adviseur (Kennisnet) en Margeet Vermeer senior adviseur (Kennisnet)

Locatie Leeuwen I & II

Voor scholen en schoolbesturen is inkopen van leermiddelen een lastige opgave. Onderwijs is de core business van een school, en het verkopen van leermiddelen de core business van een distributeur of een andere leverancier. Daardoor voelt het alsof de school begint met een 1-0-achterstand ten opzichte van de commerciële partijen. Dat hoeft echter niet, als de school weet wat ze met leermiddelen wil, wanneer ze die nodig heeft, en daarbinnen op prijs en kwaliteit stuurt. De belangrijkste vraag voor besturen en scholen blijkt te zijn: wat willen we met leermiddelen? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, gezien de diversiteit aan scholen binnen één bestuur, de veranderende leermiddelenmarkt, en de verschillen in digitalisering tussen scholen.

Waarom interessant: Je leert aan de hand van praktijkvoorbeelden welk proces een school kan doorlopen om de uitvraag te laten passen op de behoeftes van de secties, binnen door de school gestelde kaders.

 

 

Inzicht in voortgang

Thema Digitaal leermateriaal

Sprekers Wietse van Bruggen adviseur (Kennisnet)

Locatie Mees

In deze sessie delen drie instellingen uit het PO en VO hun ervaringen en lessen bij het realiseren van hun ambities rondom het beter kunnen gebruiken van voortgangsinformatie. Vragen die aan bod komen: hoe zijn scholen bezig met het vormgeven en gebruiken van voortgangsinformatie in hun onderwijs? Welke vragen hebben scholen om het mogelijk te maken dat leerlingen beter gevolgd en begeleid kunnen worden? Hoe kun je data omzetten naar bruikbare informatie?

Waarom interessant: Je leert van de ervaringen van anderen. Met name kom je te weten wat hun vraag was, wat ze nodig hadden om de vraag te beantwoorden en wat ze hebben geleerd.

Onderwijs op maat & rendement met digitaal onderwijs

Thema Digitaal leermateriaal

Sprekers Marco Damen (Amac Education)

Locatie Penn I

De samenleving digitaliseert in hoog tempo. Ook in het onderwijs zien we deze ontwikkelingen steeds meer vorm krijgen. Voor veel scholen is deze ontwikkeling echter niet makkelijk. Zij worstelen met de vraag hoe het onderwijs te ontwikkelen en te digitaliseren, zodat het onderwijs meer rendement oplevert en er meer maatwerk geleverd kan worden. Tijdens deze presentatie word je meegenomen op reis door de digitale onderwijswereld.
Amac is een door Apple gelicentieerde educatie partner. Presentator Marco Damen heeft zelf 14 jaar praktijkervaring als leraar.

Waarom interessant:  De workshop staat stil bij de '21st century skills’ die aandacht verdienen en gaat in op hoe Amac Educatie jouw school hierbij kan helpen.

Ontwikkeling van onderwijs in 21-ste eeuwse vaardigheden en digitale vaardigheden in het bijzonder

Thema Digitale geletterdheid

Sprekers Eugenie Zwanenburg coördinator talentstroom science docent science en docent biologie (Veurs Lyceum) Cyril Rothkrantz ICT coördinator docent science en docent wiskunde (Veurs Lyceum)

Locatie Blue Room

Op het Veurs Lyceum wordt sinds drie jaar in de gehele onderbouw op alle niveaus les gegeven in 21e eeuwse vaardigheden. De 11 door SLO benoemde thema's vormen hierin de leidraad. De leerlingen ontwikkelen en verbeteren hun 21-ste eeuwse vaardigheden in een talentstroom van hun keuze (Sport, Kunst & Media of Science). Hoe de ontwikkeling en invulling van dit bijzondere curriculum op meso en micro niveau tot stand is gekomen wordt verteld door Eugenie Zwanenburg. De ontwikkeling van het curriculum voor het aanleren van de digitale vaardigheden (mediawijsheid, ict basis-vaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking) in een doorlopende leerlijn binnen de talentstroom Science wordt verteld door Cyril Rothkrantz.

Waarom interessant: Je weet hoe je in de onderbouw van het VO 21e eeuwse vaardigheden kan vormgeven. Daarnaast krijg je praktische kennis over het realiseren van concrete opdrachten om deze vaardigheden te ontwikkelen.

Computational skills op een Brainport-school

Thema Digitale geletterdheid

Sprekers Geert-Jan Nillesen vestigingsdirecteur (Jan van Brabant College) en Hans Vasse docent design and technology coordinator TTO (Jan van Brabant College)

Locatie Goudriaan I & II

Deze Brainport-school biedt in alle eerste klassen op alle niveaus programmeren aan. Het Jan van Brabant werkt met digitale badges waarmee leerlingen hun leermomenten kunnen bewijzen en vastleggen in een eigen digitaal portfolio. De sessie wordt gegeven vanuit het perspectief van een VO-school. De onderwerpen programmeren en digital badgen zijn voor iedereen in het onderwijs van belang.  

Waarom interessant: Na afloop weet je wat digital badges zijn en hoe deze ingezet worden binnen het Brainport-concept en gepersonaliseerd leren

 

Innovatiecafé: Augmented en virtual reality in de leer- en werkpraktijk

Thema Nieuwe technologieën

Sprekers Michael van Wetering strategisch adviseur innovatie met ict en ict-infrastructuur (Kennisnet)

Locatie Rotterdam Hall

Welke betekenis hebben augmented en virtual reality (AR/VR) in leren en werken? Wat is de impact ervan op je werk tussen nu en 5 jaar? Hoe kan AR/VR worden toegepast in leermiddelen en leerervaringen?

Waarom interessant: Je leert aan de hand van concrete voorbeelden en demonstraties van experimenten die op dit moment lopen de impact van Augmented en Virtual Reality (AR/VR)

 

14:15 - 15:00 | Unconference

14:15 - 15:00

Geen sessies, wel adviesgesprekken, inspiratie via open space, antwoorden op versnellingsvragen, antwoorden op informatiebeveiliging en privacy vraagstukken en de mogelijkheid van een bezoek aan het Netwerkplein, leerlabs en de Innovatieklas.

 

15:00 - 15:45 | Sessieronde 3

Simulatie voor het ontwerp van onderwijs op maat

Thema Onderwijs op maat

Sprekers Richard de Boef conrector (Picasso Lyceum) en Iris Vis hoogleraar industrial engineering (Rijksuniversiteit Groningen)

Locatie Mees

Deze sessie is het sluitstuk van de lezingen over logistiek en onderwijs op maat, maar kan als zelfstandige sessie worden bijgewoond.
In deze workshop laten we zien hoe simulatie kan worden gebruikt om uitdagingen in de organisatie van grootschalig gepersonaliseerd leren te adresseren. Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk aan het Picasso Lyceum en de te maken keuzes bij opschaling van het concept van gepersonaliseerd leren, leggen we de koppeling naar het gebouwde simulatiemodel. 

Waarom interessant:  De combinatie tussen simulatie en praktijk 

Hoe kunnen opvang en onderwijs leren lezen en schrijven met elkaar?

Thema Onderwijs op maat

Sprekers Hannah Vossen directeur (Compasnul13 en Vereniging IKOOK) en Claudia Doesburg bestuurder (Un1EK en Vereniging IKOOK)

Locatie Goudriaan I & II

En kinderopvang en basisonderwijs spreken niet zomaar dezelfde taal. Op heel veel plekken wordt gewerkt aan integrale kindcentra. Een Kindcentrum 0-13 vraagt veel op dezelfde tijd. Deze sessie deelt praktijkvoorbeelden vanuit twee invalshoeken: k.o./psw en po. Aan bod komen de organisatorische onderwerpen die nodig zijn bij het toewerken naar een integraal kindcentrum en de manier waarop ict-systemen kunnen helpen/belemmeren komen aan bod.

Waarom interessant: Onderwijs op maat is ontwikkeling op maat van 7.30-18.30. Kinderen leren de hele dag, hoe kunnen professionals in kindcentra rond het kind worden georganiseerd?

Onderwijs flexibel organiseren in het MBO - ID College

Thema Onderwijs op maat

Sprekers Lara Bok projectleider Onderwijslogistiek (IDCollege) en Frans Noordman ICT adviseur (IDCollege)

Locatie Van Oldenbarnevelt

Hoe creëer je onderwijs waarbij de student werkelijk iets te kiezen heeft? Het IDCollege streeft met het onderwijsmodel Flex-ID naar vergaande flexibilisering van onderwijs. Hiertoe wordt de architectuur van TripleA gebruikt. Veel van deze aanpak is erg leerzaam voor PO en VO. Lara Bok en Frans Noordman van het IDCollege vertellen over hun stappen en ervaringen tot nu toe.

De toegevoegde waarde van learning analytics in het primaire onderwijs 

Thema Digitaal leermateriaal

Sprekers Kim Peters beleidsmedewerker onderwijskwaliteit (Stichting Klasse) en Frank Tigges lid College van Bestuur (Stichting Klasse)

Locatie Leeuwen I & II

Hoe kunnen we met learning analytics in combinatie met het pedagogisch inzicht van de leerkrachten en de interne begeleiders tot een goede analyse komen van de cognitieve ontwikkeling van kinderen? Hoe leidt dit vervolgens tot de juiste didactische interventies en daarmee tot betere opbrengsten? Praat mee over de inzichten die Stichting Klasse in samenwerking met O21 en Leeruniek heeft opgedaan bij het beantwoorden van de versnellingsvraag over dit onderwerp.

Waarom interessant: Je leert hoe learning analytics onderdeel kunnen worden van strategie en onderwijskundig beleid. Je krijgt inzicht in de enorme mogelijkheden die learning analytics bieden om onderwijs op maat handen en voeten te geven.

Wat leren we van adaptieve leersystemen?

Thema Digitaal leermateriaal

Sprekers Abe Hofman promovendus / psychometricus (Universiteit van Amsterdam / Oefenweb) en Alexander Savi promovendus (Universiteit van Amsterdam)

Locatie Diamond II

Door de groei van het aantal computers en het aantal online leersystemen komt een enorme hoeveelheid data beschikbaar voor onderzoek naar leren. In deze sessie bespreken we hoe onderzoek binnen deze systemen inzicht kan verschaffen over welke opgaven kinderen wel of niet kunnen oplossen, welke strategieën kinderen gebruiken en hoe kinderen zich ontwikkelen. Hiervoor richten we ons op data uit de adaptieve leersystemen van Oefenweb. Rekentuin voor rekenen, Taalzee voor taal en Typetuin voor leren typen. De focus van de sessie ligt op de koppeling van onderzoek en praktijk. Welke vragen kunnen we wel of juist niet beantwoorden? We bespreken de mogelijkheden van adaptieve leersystemen en blikken vooruit.

Waarom interessant: De focus van de sessie ligt op de koppeling van onderzoek en praktijk.

Adaptief diagnostisch toetsen helpt het vak Engels in het Marianum College

Thema Digitaal leermateriaal

Sprekers Ad Bijlard implementatiemanager DTT (College voor Toetsen en Examens) en Christel Wolterinck teamleider Onderzoek en Onderwijsontwikkeling (Marianum)

Locatie J.F. Staal Room

De DTT is een digitale, adaptieve diagnostische toets. In een driejarige pilot onderzoekt het CvTE samen met scholen welke betekenis deze toetsvorm in het VO kan verwerven. Het Marianum in Groenlo/Lichtenvoorde gebruikte de eerste versie van deze toets, naast Diataaltoetsen om leerlingen in de derde klassen havo en vwo meer gedifferentieerd te ondersteunen. Christel toont hoe zij dat doen. Ad vertelt je waarop de DTT gebaseerd is. Daarnaast komen de toekomst mogelijkheden van DTT aan bod. 

Waarom interessant: Je leert hoe een grootschalig diagnostisch instrument op leerlingniveau betekenis kan krijgen. 

Gepersonaliseerd leren in taallessen? Is dit überhaupt mogelijk? En hoe?

Thema Digitaal leermateriaal

Sprekers François Hanton leraar Frans/informatica (Sint Jozef - Sint Pieter) Bart Buckinx zaakvoerder (BookWidgets)

Locatie Penn I

Deze presentatie is georganiseerd vanuit BookWidgets. De presentatie zelf zal interactief zijn, dus breng je iPad mee om zelf de oefeningen te kunnen uitvoeren en te ervaren hoe gepersonaliseerd leren naar de klas gebracht kan worden. De voorbeelden zullen voornamelijk gericht zijn op het vakdomeinFrans, maar kunnen ook ruim toegepast worden binnen andere vakken. In zijn zoektocht naar het in de praktijk brengen van gepersonaliseerd onderwijs, werd het snel duidelijk dat dit zonder ICT- hulpmiddelen onmogelijk is. Maar de juiste tools vinden bleek niet evident.

Waarom interessant: Deze sessie gaat dieper in op de zoektocht van een leraar om uiteindelijk uit te komen bij tools en software die hij dagelijks gebruikt in zijn lessen.

Aansturing en beheersbaarheid van onderwijs op maat met de informatiepiramide

Thema Digitaal leermateriaal

Sprekers Arnold van den Akker informatiemanager en organisatieadviseur (Arnold van den Akker Informatiemanagement)

Locatie Penn II

Hoe houd je onderwijs op maat beheersbaar en hoe geef je hier sturing aan? De informatiepiramide is een essentieel hulpmiddel dat operatie en missie van de organisatie verbindt. In de top van de piramide geven enkele strategische indicatoren aan hoe de organisatie haar missie nastreeft. Laag voor laag is dit ‘af te pellen’ via indicatoren voor de strategische doelen tot indicatoren die inzicht geven in onderwijs en ondersteuning. In de onderste (operationele) laag van de informatiepiramide zijn de performance indicatoren de ‘thermometers’ die leerkrachten, management en stafmedewerkers antwoord geven op vragen als: Wat heeft een leerling nodig? Hoe staan de budgetten ervoor?

In deze interactieve presentatie maken we de samenhang tussen de drie (strategisch, tactisch, operationeel) niveaus helder en lichten we toe hoe onderwijsorganisaties dit concreet kunnen toepassen. Deze sessie wordt aangeboden door Merces.

 

 

Waarom interessant: De informatiepiramide is een instrument waarmee verbinding gelegd kan worden tussen de strategische doelen van de organisatie en onderwijs op maat in de klas.

Leerlingendebat Digitale Geletterdheid

Thema Digitale geletterdheid

Sprekers Nick Schoemaker debatleider (Stichting Nederlands Debat Instituut)

Locatie Rotterdam Hall

Jongeren lijken informatie bewuster en handiger met computers dan docenten. Zou het dan niet goed zijn dat docenten ook van de leerlingen kunnen leren? Kunnen we de rollen niet eens omdraaien? Is dat wel mogelijk, kunnen docenten wel luisteren? En hebben leerlingen wel vaardigheden die nodig zijn? Hier gaan we over debatteren onder leiding van de professionals van het Debat Instituut.

Het blijkt dat kinderen/jongeren vaak al beter ontwikkelde vaardigheden bezitten dan verwacht. Het onderwijzen van de ‘vorige generatie’ geeft jongeren de rol van verteller, gids en onderwijzer. Zo zijn zij actief betrokken bij het vormen van morgen.

Waarom interessant: we kunnen van elkaar leren, dus laten we ook de leerlingen aan het woord. 

 

Hoe ga je om met een hackende leerling?

Thema Digitale geletterdheid

Sprekers Jarmo van Lenthe (Landelijke Eenheid van de Nationale Politie)

Locatie Blue Room

Opsporing van daders vraagt heel veel tijd, energie en expertise. Dat is één van de redenen waarom voorkomen (preventie) beter is dan genezen. De politie zoekt de beste manier om samen met het onderwijs nieuwsgierige leerlingen op tijd te identificeren en op het goede pad te houden. Bijvoorbeeld een speciale ict-klas, zodat deze leerlingen zich veilig verder kunnen ontwikkelen.

Waarom interessant: Je kan in je school voorlichting geven aan docenten, leerlingen en ouders over dit onderwerp. Je kent de stappen die je moet nemen als een leerling zich (bijna) op het verkeerde pad begeeft.

Slimme software en robots in het leren, leven en werken

Thema Nieuwe technologieën

Sprekers Michael van Wetering strategisch adviseur innovatie met ict & ict-infrastructuur (Kennisnet)

Locatie Diamond I

Er wordt in de media volop gespeculeerd over de gevolgen van intelligente machines en robots op de economie en maatschappij. Verkennende rapporten van de WRR ('De robot de baas. De toekomst van werk in het 2e machinetijdperk') en het Rathenau instituut ('Werken aan de robotsamenleving') zijn vorig jaar verschenen en worden zeer serieus genomen bij de overheid en in het MBO.

Waarom interessant: Je krijgt inzicht in de gevolgen die slimme software en robots hebben op de manier van leren en welke ethische vraagstukken intelligente machines zoals zelfrijdende auto's oproepen. Je krijgt een korte introductie in de aard en impact van machine-intelligentie en robotica. Daarna ga je in discussie over de consequenties voor de aard en omvang van menselijk werk.

15:45 - 15:55 | Zaalwissel

15:45 - 15:55

 

15:55 - 16:30 | Sluit af met een lach: Greg Shapiro

15:55 - 16:30

Locatie Rotterdam Hall

Greg Shapiro geeft op onnavolgbare wijze zijn visie op Nederland, onderwijs en ICT. 

Greg Shapiro is een improv & stand up comedian, columnist, acteur en schrijver uit Chicago. Vorig seizoen tourde hij met zijn vierde solovoorstelling Part-Time Hypocrite door Nederland. Inmiddels ligt zijn tweede boek How to be Dutch: The Quiz in de boekwinkels.  Zijn eerste boek How to be Orange: an Alternative Assimilation Course was een internationaal succes. 

16:30 - 17:30 | Borrel

16:30 - 17:30

Locatie Netwerkplein

 

Laatste wijziging op 10 nov 2016